Verordening (EEG) nr. 1459/78 van de Raad van 26 juni 1978 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tot verlenging van de Interimovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek