Sag C-396/19 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 21. oktober 2020 — Den Europæiske Centralbank mod Estate of Espírito Santo Financial Group SA, under likvidation (Appel – afgørelse 2004/258/EF – artikel 4, stk. 1, litra a) – protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (ECB) – artikel 10, stk. 4 – aktindsigt i ECB-dokumenter – afgørelse truffet af Styrelsesrådet – fortroligheden af møder og forhandlinger i ECB’s organer – resultatet af forhandlingerne – delvist afslag på aktindsigt – skade for beskyttelsen af offentlighedens interesser – begrundelsespligt)