Asia C-348/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 1.10.2020 – Valittajana Drex Technologies SA ja muuna osapuolena Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku – Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Syyrian arabitasavaltaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet – Syyriassa toimiviin tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetut toimenpiteet – Luettelo henkilöistä ja yhteisöistä, joiden varat ja taloudelliset resurssit jäädytetään – Valittajan nimen merkitseminen luetteloon – Kumoamiskanne)