Mål C-421/12: Talan väckt den 13 september 2012 — Europeiska kommissionen mot Kungariket Belgien