Vec C-421/12: Žaloba podaná 13. septembra 2012 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo