Lieta C-421/12: Prasība, kas celta 2012. gada 13. septembrī — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste