2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos bendrijos, jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo paslaugų susitarimo sudarymo