Резолюция на Европейския парламент 14 март 2007 г. относно сключването на споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна