Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 — Standpunt van de Raad