Γραπτή ερώτηση E-003201/12 Charalampos Angourakis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος). VP/HR — Kαταστολή ενάντια στο κίνημα διαμαρτυρίας των κατοίκων της Aysen