De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 327, 24. december 1979