Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5267 — Sun Capital/SCS Group) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ