De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 54, 6. marts 1975