82/778/EØF: Kommissionens beslutning af 4. november 1982 om fastslåelse af, at indførsel af apparatet "F.P.S. - Array Processor, model AP-120 B" ikke kan ske med fritagelse for told efter den fælles toldtarif