Решение 2013/354/ОВППС на Съвета от 3 юли 2013 година относно полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS)