MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN UTKAST TILL BUDGETPLANER 2016: ALLMÄN BEDÖMNING$