Bekendtgørelse til de registrerede, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets forordning (EU) nr. 208/2014 som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/311 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine