Verordening (EEG) nr. 2094/84 van de Commissie van 20 juli 1984 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 1134/68 van de Raad houdende vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 653/68 betreffende de voorwaarden voor wijziging van de waarde van de voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid gebruikte rekeneenheid