Meddelelse fra Kommissionen i henhold til bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89 af 18. december 1989 om anvendelse af generelle toldpræferencer i 1990 for tekstilvarer med oprindelse i udviklingslande