Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/316, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi