Natječaj za radno mjesto PE/217/S – Direktor/direktorica (funkcijska skupina AD, platni razred 14) – Glavna uprava za komunikaciju – Uprava za kampanje