Обявление за заемане на длъжност PE/217/S — Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) — Генерална дирекция за комуникация — Дирекция за кампаниите