Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Konkretne działania na rzecz wdrożenia unijnego programu dla miast