Euroopan alueiden komitean lausunto aiheesta ”Konkreettiset toimet kaupunkeja koskevan EU:n toimintaohjelman toteuttamiseksi”