Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή του αστικού θεματολογίου της ΕΕ»