Lieta T-156/11: Prasība, kas celta 2011. gada 15. martā — Since Hardware (Guangzhou) /Padome