Kohtuasi T-156/11: 15. märtsil 2011 esitatud hagi — Since Hardware (Guangzhou) versus nõukogu