Spoločná pozícia Rady 2009/67/SZBP z  26. januára 2009 , ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2008/586/SZBP