Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2009/67/PESK tas- 26 ta' Jannar 2009 li taġġorna l-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta’ miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u li tirrevoka l-Pożizzjoni Komuni 2008/586/PESK