Регламент за изпълнение (ЕС) № 600/2013 на Комисията от 24 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 по отношение на извършването на изотопни анализи на лозаро-винарски продукти в Хърватия по време на преходния период