Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8053 – AVIVA/Group CM-11/Office building) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)