Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8053 – AVIVA/Group CM-11/Office building) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP)