Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8053 – AVIVA/Group CM-11/Office building) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)