Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8053 – AVIVA / Group CM-11 / Office building) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ)