Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8053 – AVIVA / Group CM-11 / Office Building) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE)