Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8053 – AVIVA/Group CM-11/Office building) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP)