Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8053 – AVIVA/Group CM-11/Office building) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP)