De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 315, 31. december 1977