Komisijos ataskaita dėl 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2328/2003, nustatančiame papildomų išlaidų perkant tam tikrus žuvininkystės produktus iš Azorų, Madeiros, Kanarų salų ir Prancūzijos Gvianos bei Reuniono departamentų kompensavimo sistemą, taikomą dėl minėtų regionų atokumo, numatytų priemonių įgyvendinimo {SEK(2006)1528}