Sprawa C-14/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État – Francja) – Euro Park Service, wstępująca w prawa i obowiązki spółki Cairnbulg Nanteuil/Ministre des finances et des comptes publics (Odesłanie prejudycjalne — Podatki bezpośrednie — Spółki różnych państw członkowskich — Wspólny system opodatkowania — Łączenie przez przejęcie — Uprzednie zatwierdzenie organu podatkowego — Dyrektywa 90/434/EWG — Artykuł 11 ust. 1 lit. a) — Oszustwo podatkowe lub unikanie opodatkowania — Swoboda przedsiębiorczości)