Zaak C-14/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 8 maart 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Euro Park Service, rechtsopvolgster van de SCI Cairnbulg Nanteuil/Ministre des Finances et des Comptes publics [Prejudiciële verwijzing — Directe belastingen — Vennootschappen uit verschillende lidstaten — Gemeenschappelijke fiscale regeling — Fusie door overneming — Voorafgaande goedkeuring door de belastingdienst — Richtlijn 90/434/EEG — Artikel 11, lid 1, onder a) — Belastingfraude of belastingontwijking — Vrijheid van vestiging]