Predmet C-14/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 8. ožujka 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – Société Euro Park Service, pravni sljednik društva Cairnbulg Nanteuil protiv Ministre des finances et des comptes publics (Zahtjev za prethodnu odluku — Izravno oporezivanje — Društva iz različitih država članica — Zajednički sustav oporezivanja — Spajanje preuzimanjem — Prethodno odobrenje porezne uprave — Direktiva 90/434/EEZ — Članak 11. stavak 1. točka (a) — Utaja ili izbjegavanje plaćanja poreza — Sloboda poslovnog nastana)