1999/683/EG: Kommissionens beslut av den 7 oktober 1999 om ändring för andra gången av beslut 1999/293/EG om vissa skyddsåtgärder mot bluetongue i vissa delar av Grekland [delgivet med nr K(1999) 3106] (Text av betydelse för EES) (Endast den grekiska texten är giltig)