Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9205 – IBM/Red Hat) (Besedilo velja za EGP.)