Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1053 z dne 16. julija 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 4987) (Besedilo velja za EGP)