Udnævnelse af en suppleant til bestyrelsen for Det europæiske Institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene