TITJUR Pool/Padome Ģenerāladvokāta Reischl secinājumi, sniegti 1980. gada 17.janvārī. # Richard Pool pret Eiropas Kopienu Padomi. # Lieta 49/79.