Rådets slutsatser av den 27 september 1999 om självregleringens roll mot bakgrund av utvecklingen av nya medietjänster