Demokratyczna Republika Konga: starcia na wschodnich obszarach przygranicznychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2008 r. w sprawie Demokratycznej Republiki Konga: starcia na wschodnich obszarach przygranicznych Demokratycznej Republiki Kong