КонгоРезолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2008 г. oтносно Демократична република Конго: сблъсъци в източните гранични район